Co badamy kamerą

TERMOWIZJA W ELEKTROENERGETYCE

BADANIA W ROZDZIELNIACH I STACJACH TRANSFORMATOROWYCH:

 • w obszarze torów prądowych rozdzielni i transformatorów
 • w obszarze łączników
 • w obszarze zabezpieczeń
 • w obszarze przekładników
 • połączenia śrubowe torów prądowych

BADANIA W INSTALACJACH:

 • w obszarze tras kablowych
 • w obszarze puszek łączeniowych
 • silniki z ich instalacją
 • pozostałe urządzenia zasilane prądem elektrycznym

TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM I PRZEMYSŁOWYM

LOKALIZACJA MOSTKÓW TERMICZNYCH W POMIESZCZENIACH:

 • w obszarze nadproży drzwi i okien
 • w obszarze ościeży drzwi i okien
 • w obszarze wieńca
 • w obszarze fundamentu
 • w obszarze ścian z płytą GK
 • przebieg tras CO CCW przy rozszczelnieniu instalacji
 • trasy kominowe

LOKALIZACJA MOSTKÓW TERMICZNYCH BUDYNKU OD ZEWNĄTRZ:

 • w obszarze dachu
 • w obszarze wykonanych ociepleń ścian
 • w obszarze okien i drzwi balkonowych
 • w obszarze podokiennym
 • w obszarze klatek schodowych
 • w obszarze fundamentów

TERMOWIZJA W ENERGETYCE

LOKALIZACJA USZKODZEŃ TERMOIZOLACJI I ROZSZCZELNIEŃ:

  • kotłów
  • kominów
  • wymienników ciepła
  • magistral i rurociągów przesyłowych
  • izolacja termiczna i szczelność chłodni

wskazane wykonanie badań

  • napędów i zespołów napędowych
  • elementów budowli

 

TERMOWIZJA W INNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA I GOSPODARKI