Termowizja

TERMOWIZJA - ZOBACZYĆ TO, CZEGO NIE WIDZI LUDZKIE OKO

TERMOGRAM MOŻE WYKONAĆ KAŻDY KTO TRZYMA W RĘKU KAMERĘ TERMOWIZYJNĄ. INTERPRETACJĘ TERMOGRAMU POWIERZMY SPECJALISTOM.

 

Diagnostyka termograficzna – badania termowizyjne należą do wiodących technik we wszechstronnym diagnozowaniu

Informacje ogólne

Wspominam do teraz nieufność do badań termowizyjnych sprzed 8 lat. Dzisiaj coraz częściej słyszę o wręcz konieczności wykonania takich badań.

Termografia to metoda bezinwazyjnych badań polegająca na pomiarze i zarejestrowaniu występujących temperatur i różnic temperatur w obrębie badanego obiektu. Podczas pracy urządzeń kamera termowizyjna zdalnie rejestruje obrazy termiczne. Otrzymane obrazy pozwalają bez wyłączenia urządzeń czy całych linii technologicznych ocenić ich stan techniczny, przewidzieć możliwość powstania awarii.

Precyzja pomiaru kamer stosowanych w Firmie z dokładnością do 0.04oC z pokazanym rozkładem temperatur na badanym urządzeniu, instalacji czy budynku daje obraz do oceny parametrów eksploatacyjnych. W przypadku ujawnienia temperatur zbliżających się do granicznych, mamy możliwość zaplanowania terminu wyłączenia urządzeń i naprawienia ujawnionych wad. Przeanalizujmy przypadki, poznajmy szczegóły towarzyszące powstawaniu zagrożeń.

 

Koszt awarii – awaria wymusza postój zakładu. Kosztują bezproduktywni pracownicy, kosztuje brak planowej produkcji. Koszt postoju zakładu spowodowany awarią jest szacowany przeciętnie na paręset tysięcy złotych. Przeglądy czy konserwacje wykonywane tradycyjnie są bardzo czasochłonne i nie zawsze dokładne. Czy wiele można wymagać od kluczy, kombinerek, śrubokrętów? Te same narzędzia w połączeniu z obrazem termowizyjnym pracują szybciej i dokładniej. Oszczędzamy coraz droższy czas we współcześnie stosowanych technologiach.

We współczesnym świecie są trzy zjawiska, których staramy się uniknąć lub przynajmniej ograniczyć ich powstanie. Należą do nich:

 1. Pożar – zagraża utratą mienia i życia
 2. Awaria – naraża na duże straty powoduje nieplanowanym przestojem zakładu.
 3. Strata energii – pociąga dodatkowe koszty, negatywnie wpływa na środowisko.

Wymienionym zjawiskom towarzyszy wydzielanie się ciepła. Współcześnie przy dostępnej technice badań termowizyjnych, każde ze zjawisk możemy kontrolować, ograniczając ilość niepożądanych zdarzeń. Badania termowizyjne pozwalają przy niezakłóconym funkcjonowaniu obiektu lokalizować szybko i precyzyjnie większość zagrożeń w początkowej ich fazie. Daje to czas na zaplanowanie przeglądu, remontu instalacji czy maszyn, zanim dojdzie do awarii.

Pożar – jedną z jego przyczyn jest wadliwa instalacja elektryczna. Powodem pożaru bywają wadliwe przewody kominowe. W obu przypadkach kamera termowizyjna wyśledzi wadliwe elementy, dając czas na naprawę uszkodzeń nim nastąpi nieszczęście.

Awaria mechaniczna – to najczęściej zatarcie łożysk lub zniszczenie części konstrukcji przez nadmierne jej przeciążenie. Nim dojdzie do uszkodzenia, w obu przypadkach następuje wzrost wydzielania się ciepła.

Awaria w zasilaniu prądem elektrycznym – do najgroźniejszych należą awarie w głównych rozdzielniach prądu, awarie transformatorów. Powodem ich są niemal bez wyjątku obluzowane połączenia śrubowe torów prądowych. Konsekwencją upalone szyny, zniszczone pola zasilające. Skontrolowanie jakości połączeń mechanicznych torów prądowych bez wyłączenia zasilania tradycyjnymi metodami jest niewykonalne.

Wadliwie dobrane zabezpieczenia, przekroje przewodów powodują wzrost temperatury instalacji w wyniku przeciążenia. Przy jego długotrwałym występowaniu następuje pogorszenie połączeń przewodów, szybkie niszczenie ich izolacji. W konsekwencji powstaje nadpalanie i wreszcie upalania się przewodów.

Przy każdym z tych zjawisk występuje narastanie temperatury podobnie jak przy powstawaniu awarii mechanicznych. Tu jednak ocena temperatury jest znacznie trudniejsza. W różnych przypadkach dopuszczalne eksploatacyjnie temperatury sięgają 70oC a nawet 130 czy 150oC. Przy takich temperaturach ocena zaczyna być problematyczna. Dotychczas posiłkowano się w badaniach pirometrami. Badania te były i zostaną tylko orientacyjnymi, nie dając pełnego obrazu badanego zjawiska. I w tym przypadku kamera termowizyjna okazuje się być niezastąpioną.

 

Nadmierna utrata energii cieplej – nie znam jednej osoby, która jest zadowolona z powodu opłat za ciepło potrzebne do ogrzania budynków czy ciepłą wodę. Rzeczywisty koszt potrzebnej do tych celów energii może być znacznie niższy. Wystarczy wykonać ocieplenie budynku, uszczelnić okna i drzwi, ewentualnie wymienić na wykonane w nowszych energooszczędnych technologiach i za ciepło już płacimy mniej. Odsłonięte rury z ciepłą wodą, które grzeją niebo, osłonić warstwą termoizolacyjną i znowu zostają w kieszeni kolejne złotówki a niebawem euro. W lokalizacji strat ciepła znowu pomaga kamera termowizyjna.

Na obrazach wykonanych w podczerwieni widzimy najmniejsze ubytki w izolacji rurociągów, wyciek z instalacji CO zabetonowanej w podłodze, źle osadzone, wadliwie izolowane okna, szczeliny w drzwiach. We wnętrzach domów ukazuje się zła izolacja dachu. Na suficie i w narożnikach widoczne są strefy wyziębienia zimą a wyższa temperatury latem. Wreszcie w budynkach zawilgoconych z dużą dokładnością można lokalizować miejsca powstawania zawilgoceń, czyli miejsca złej izolacji fundamentu.

Innym rodzajem instalacji nie do pominięcia w badaniach techniką termowizyjną jest instalacja elektryczna w budynkach mieszkalnych. Sporadycznie jest ona poddawana przeglądom okresowym, których poprawność wykonania jest nie do skontrolowania. Należałoby jeszcze w zakres takich badań ująć instalację innych obiektów gospodarczych a szczególnie tych do produkcji rolnej. Czy kiedyś koszt badań techniką termowizyjną da szansę i tym budowlom?

Diagnozowanie techniką termowizyjną pozwala racjonalnie planować przeglądy maszyn. Metoda badań termowizyjnych podwyższa niezawodność, oraz wydłuża czas eksploatacji urządzeń.

 

 

Zastosowanie diagnostyki  termowizyjnej (przykładowe termogramy w "Galeria")

 •          generatory , transformatory, silniki;
 •          tory prądowe,  łączniki, przekładniki itp stacji rozdzielczych W/N i n/n;
 •          urządzenia energetyczne (kotły, turbozespoły, wymienniki ciepła);
 •      komory chłodnicze;
 •          badania stanu izolacji termicznej rurociągów;
 •          badania szczelności kominów;
 •          ocena jakości izolacji, mostków termicznych hal i budynków;
 •          badanie szczelności instalacji ciśnieniowych;
 •          wykrywanie samozapłonu składowisk materiałów;
 •          kontrola jakości usług wykonywanych przez obce firmy.