Strona główna

USŁUGI ELEKTRYCZNE

DSC_0019 red 1


USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE
Prace wykonuje Specjalista SEP
z tytułem nadanym przez Izbę Rzeczoznawców w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń napięć i mocy
ELEKTRYCZNE POMIARY OCHRONNE
 • instalacje elektryczne i odgromowe
 • urządzenia elektryczne n/N w tym:
  • baterie kondensatorów
  • silniki
  • transformatory
 • urządzenia elektryczne S/N
ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA
 • instalacje w strefach zagrożonych wybuchem - wykonawstwo, pomiary
 • pomiary rezystancji podłóg i posadzek
  • OŚWIETLENIE
  • pomiary i ocena natężenie oświetlenia na stanowisku pracy
  • oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne - modernizacja, pomiary ocena jakości
   • WYKONAWSTWO
   • instalacje przemysłowe
   • instalacje w budynkach mieszkalnych
   • rozdzielnice elektryczne
   • układy sterowania i automatyki
   • kompensacja mocy biernej
    PRZEGLĄDY OKRESOWE i REMONTY
   • urządzenia i instalacje elektroenergetyczne
   • instalacje przemysłowe i mieszkaniowe

TERMOWIZJA

Term3


BADANIA I ANALIZY TERMOWIZYJNE
Prowadzący badania
w ramach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki prowadził w NOT prelekcje w tematyce badan termowizyjnych i zastosowań termowizji
ELEKTROENERGETYKA
 • transformatory, rozdzielnie
 • instalacje, silniki
 • generatory
ENERGETYKA
 • kotły, turbozespoły, wymienniki ciepła
 • izolacja termiczna rurociągów
 • izolacja termiczna i szczelność chłodni
BUDOWNICTWO
 • mostki termiczne budynków, hal
 • kontrola jakości firm zewnętrznych