Strona główna

USŁUGI ELEKTRYCZNE

DSC_0019 red 1


USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE
Prace wykonuje Specjalista SEP
z tytułem nadanym przez Izbę Rzeczoznawców w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń napięć i mocy
ELEKTRYCZNE POMIARY OCHRONNE
 • instalacje w strefach zagrożonych wybuchem
 • rezystancja podłóg i posadzek
 • instalacje elektryczne i odgromowe
 • urządzenia elektryczne n/N w tym:
  • baterie kondensatorów
  • silniki
  • transformatory
 • urządzenia elektryczne S/N
 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy
 • oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne
WYKONAWSTWO
 • instalacje przemysłowe
 • instalacje w budynkach mieszkalnych
 • rozdzielnice elektryczne
 • układy sterowania i automatyki
 • kompensacja mocy biernej
PRZEGLĄDY OKRESOWE i REMONTY
 • urządzenia i instalacje elektroenergetyczne
 • instalacje przemysłowe i mieszkaniowe

TERMOWIZJA

Term3


BADANIA I ANALIZY TERMOWIZYJNE
Prowadzący badania
w ramach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki prowadził w NOT prelekcje w tematyce badan termowizyjnych i zastosowań termowizji
ELEKTROENERGETYKA
 • transformatory, rozdzielnie
 • instalacje, silniki
 • generatory
ENERGETYKA
 • kotły, turbozespoły, wymienniki ciepła
 • izolacja termiczna rurociągów
 • izolacja termiczna i szczelność chłodni
BUDOWNICTWO
 • mostki termiczne budynków, hal
 • kontrola jakości firm zewnętrznych